ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”

Керуючись рішенням Косівської районної ради від 08.10.2020 року “Про cтворення комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”, пунктами 6-8 Порядку проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Косівської районної ради Івано-Франківської області, затвердженого рішенням Косівської районної ради від 08 жовтня 2020 року, на виконання розпорядження голови Косівської районної ради від 9 жовтня 2020 року №70-р “Про оголошення та проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”, Косівська районна рада

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”.

1. Найменування і місцезнаходження установи:

Комунальна установа “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”, м. Косів, вул. Шевченка, 40.

2. Найменування посади:

Директор комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”.

3. Умови оплати праці:

Посадовий оклад директора “Центру професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області” відповідає 15 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Передбачаються підвищення посадового окладу на 10% ставки заробітної плати викладача вищої категорії, підвищення посадового окладу за роботу у населеному пункті, якому надано статус гірського, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та інші підвищення, а також заохочувальні та компенсаційні виплати згідно чинного законодавства та умов колективного договору.

4. Кваліфікаційні вимоги:

На посаду директора Центру може бути призначено особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.

5. Перелік документів, що подаються до конкурсної комісії:

5.1. Особа, яка відповідає вимогам, визначеним в п.4 цього оголошення, може взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директоракомунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”та подати особисто такі документи:

· письмову заяву зі згодою на збір та обробку персональних даних;

· копію паспорта громадянина України;

· копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

· копію трудової книжки;

· за наявності, інші документи, що підтверджують впровадження претендентом інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних.

5.2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

5.3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.4. Документи приймає працівник загального відділу виконавчого апарату районної ради за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

6. Терміни та місце подання документів для участі у конкурсі:

6.1. Документи, зазначені в п. 5.1. оголошення, подаються до виконавчого апарату районної ради (загального відділу) за адресою: м. Косів, майдан Незалежності,11, каб.29, з 12 жовтня 2020 року по 2 листопада 2020 року в робочі дні з 9-00 до 15-00; обідня перерва з 12-00 до 13-00. Телефон для довідок (03478) 24600.

7. Дата та місце початку конкурсного відбору:

7.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора комунальної установи “Центр професійного розвитку педагогічних працівників Косівської районної ради Івано-Франківської області”відбудеться 10 листопада 2020 року о 10-00 годині в приміщенні малої зали на третьому поверсі адміністративної будівлі районної ради за адресою м.Косів, майдан Незалежності,11.

7.2. Конкурсний відбір буде проведений у такі етапи:

1) складання кваліфікаційного іспиту за напрямами знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту, “Про інноваційну діяльність” та інших нормативно-правових документів, знання основ управління діяльністю центру професійного розвитку педагогічних працівників.

2) проведення співбесіди з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Кiлькiсть переглядiв: 224