Порядок організації екстернату у закладах загальної середньої освіти

/Files/images/екстернат.jpg

Згідно статті 9 Закону України "Про освіту", екстернат є однією із індивідуальних форм здобуття освіти.

Екстернат - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

Екстернат організовується згідно Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 року № 369.

Відповідно до Положення, екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.

Екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація)

Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Наказ відділу освіти райдержадміністрації від 23.08.2018 року № 108 "Про організацію екстернатної форми навчання у 2018-2019 навчальному році"

На виконання статті 9 Закону України «Про освіту», статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до пункту 15 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017р. № 369, розділу IV Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547, з метою упорядкування роботи закладів загальної середньої освіти щодо організації навчання учнів за екстернатною формою навчання

НАКАЗУЮ:

1. Визначити заклади загальної середньої освіти, у яких організовується екстернат та здійснюється річне оцінювання і атестація екстернів:

- для здобуття базової загальної середньої освіти - Вербовецьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів;

- для здобуття повної загальної середньої освіти - Пістинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів;

- для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками попередніх років - Косівську вечірню (змінну) загальноосвітню школу ІІІ ступеня.

2. Дирекціям визначених закладів загальної середньої освіти:

- Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або атестації здійснювати за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників, документа про наявний рівень загальної середньої освіти (свідоцтва про базову загальну середню освіту (оригінал) або табеля успішності за відповідний клас), копії документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження або паспорта), документів, що підтверджують наявність підстав для зарахування на екстернат;

- Видати наказ про зарахування на екстернат, занести дані про екстернів до алфавітної книги учнів та оформити особові справи;

- Ознайомити екстернів, батьків (одного з батьків) екстернів чи інших їх законних представників із порядком організації екстернату, порядком проведення державної підсумкової атестації та програмами з навчальних предметів;

- Створити належні умови для проведення річного оцінювання навчальних досягнень екстернів та проходження ними атестації;

- Затвердити порядок, форму та терміни проведення річного оцінювання екстернів;

- Річне оцінювання здійснити до 30 травня за завданнями, укладеними вчителями закладу, затвердженими керівником;

- Подати у відділ освіти райдержадміністрації копії наказів про зарахування на екстернат, індивідуальний план, графіки консультацій, річного оцінювання, склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання;

- Подати на погодження у відділ освіти райдержадміністрації склад державних атестаційних комісій не пізніше ніж за два тижні до початку проведення атестації екстернів.

- За результатами річного оцінювання та атестації, рішенням педагогічної ради та згідно наказу директора школи видати документи про освіту;

- Після проведення річного оцінювання та/або атестації екстернів подати кошторис вартості послуг за проведення річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, табель обліку робочого часу педагогічних працівників з екстернами.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти райдержадміністрації В.Я.Козьменчук

Кiлькiсть переглядiв: 2553