Діловодство у закладах освіти ведеться згідно таких нормативно-правових документів:

- наказу Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року "Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти";

- листа Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року "Лист-роз'яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти";

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 травня 2011 року "Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності";

- постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року "Деякі питання документування управлінської діяльності";

- наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»;

- наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»;

- наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації»;

- наказу Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5 "Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання";

- ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 7 квітня 2003 року № 55;

- Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 року № 1024

Кiлькiсть переглядiв: 2556