Розподіл наказів за групами

Відповідно до п.16 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5
накази розподіляються на такі групи:

1. Накази з основної діяльності.

2. Накази з адміністративно-господарських питань.

3. Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання.

4. Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання.

5. Накази про рух учнів (вихованців).

Для реєстрації наказів ведуться відповідні журнали реєстрації:

1. Журнал реєстрації наказів з основної діяльності.

2. Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань.

3. Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання.

4. Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання.

5. Журнал реєстрації наказів про рух учнів (вихованців).

НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Накази з основної діяльності зберігаються постійно, до ліквідації закладу. Накази з основної діяльності нумеруються без буквенного індекса (наприклад, наказ № 46).

До наказів з основної діяльності відносяться:

1) Накази про створення, реорганізацію, перейменування, ліквідацію закладу освіти.

2) Накази про розподіл функцій між працівниками, керівниками.

3) Накази про організацію та результати освітнього процесу.

4) Накази про організацію та результати методичної роботи.

5) Накази про затвердження положень, планів, програм.

6) Накази про організацію харчування, медичного обслуговування і оздоровлення дітей.

7) Накази з охорони праці, пожежної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм.

8) Накази про створення колегіальних органів, комісій, органів громадського самоврядування.

9) Накази про організацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

НАКАЗИ З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ

Накази з адміністративно-господарських питань зберігаються 5 років. Накази з адміністративно-господарських питань нумеруються з буквенним індексом «г» (наприклад, наказ № 46-г).

До наказів з адміністративно-господарських питань відносяться:

1) Накази про проведення інвентаризації.

2) Накази про взяття на облік, списання, передачу матеріальних цінностей.

3) Накази про перенесення робочих днів.

4) Накази про призупинення роботи навчального закладу.

5) Накази про затвердження кошторисної документації.

6) Накази про підготовку до осінньо-зимового періоду.

7) Накази про створення господарських комісій (з огляду будівель і споруд, тощо).

8) Накази про проведення поточного ремонту.

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТРИВАЛОГО СТРОКУ ЗБЕРІГАННЯ

Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання зберігаються 75 років. Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання нумеруються з буквенним індексом «к» (наприклад, наказ № 46-к).

До наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання відносяться:

1) Накази про прийняття, переведення, звільнення.

2) Накази про суміщення і сумісництво.

3) Накази про результати атестації, перенесення, відтермінування атестації.

4) Накази про зміну біографічних даних.

5) Накази про тарифікацію, розподіл тижневого навантаження.

6) Накази про заохочення, нагородження, преміювання.

7) Накази про оплату праці, встановлення надбавок, доплат, нарахування матеріальної допомоги, заміни.

8) Накази про надання відпусток для догляду за дитиною.

9) Накази про надання відпусток без збереження заробітної плати.

10)Накази про затвердження штатного розпису і внесення змін до нього.

11)Накази про встановлення та скасування режиму неповного робочого часу.

НАКАЗИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТИМЧАСОВОГО СТРОКУ ЗБЕРІГАННЯ

Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання зберігаються 5 років. Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання нумеруються з буквенним індексом «т» (наприклад, наказ № 46-т).

До наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання відносяться:

1) Накази про відрядження.

2) Накази про стягнення.

3) Накази про відпустки щорічні основні, щорічні додаткові, соціальні, додаткові у зв’язку з навчанням.

НАКАЗИ ПРО РУХ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

Накази про рух учнів зберігаються 75 років. Накази про рух учнів нумеруються з буквенним індексом «у» (наприклад, наказ № 46-у).

До наказів про рух учнів відносяться:

1) Накази про зарахування, відрахування, переведення учнів (вихованців).

2) Накази про випуск учнів (вихованців).

Кiлькiсть переглядiв: 28727